چه زمانی کتاب شعر و یا رمان خودم را چاپ کنم؟

سال‌ها کار کردن با نویسنده‌ها و شاعران کتاب اولی باعث شده تا ما در بوک چاپ، بیش از هر کس دیگری از خطرات، فرصت‌ها و دغدغه‌های نویسندگان و شاعران کتاب اولی آگاه شویم. مقاله‌ای که در حال مطالعه آن هستید، …