بهترین انتشارات چاپ کتاب

چه طور بهترین انتشارات برای چاپ کتابم را انتخاب کنم؟ این مقاله برای نویسندگان و شاعران تازه کار نوشته شده است. به نظر ما، بزرگترین دغدغه نویسندگان کتاب اولی انتخاب ناشر مورد نظرشان است. اگر مقاله های دیگر ما در …

چاپ کتاب در انتشارات معتبر

یکی از رایج ترین سوال هایی که ذهن بسیاری از افرادی که به تازگی از نگارش کتاب خود فارغ شده اند، می گذرد این است که کتابم را با چه ناشری چاپ کنم. امروز در بوک چاپ می خواهیم پاسخ …