چاپ کتاب در انتشارات معتبر

یکی از رایج ترین سوال هایی که ذهن بسیاری از افرادی که به تازگی از نگارش کتاب خود فارغ شده اند، می گذرد این است که کتابم را با چه ناشری چاپ کنم. امروز در بوک چاپ می خواهیم پاسخ …